Where is Mr Smith

Ergens in Nederland houdt zich Mr Smith op, een geheimzinnig individu die zich gewoon onder de mensen begeeft. Elk toevallige voorbijganger kan hem zijn. Aan u de taak hem te vinden.